Zásady bezpečnosti informací

POLITIKA O ZABEZPEČENÍ INFORMACÍ

Naše společnost Alden Global Logistics Services Domestic and Foreign Trade Ltd. Co. působí v oblasti služeb. Naše společnost se zavazuje chránit důvěrnost, integritu a veškerá fyzická a elektronická informační aktiva. Požadavky na informace a informační bezpečnost budou v souladu s našimi podnikovými cíli. Vedení naší společnosti zajistí dostatečné financování pro zaměstnávání dobře vzdělaného, kompetentního personálu otevřeného změnám a zajištění konkurence s našimi konkurenty v odvětví, stejně jako potřebný hardware a infrastrukturu. Tato infrastruktura a personál, spolu s potřebným financováním, budou také poskytnuty.

Kontinuita podnikání a plány pro případy mimořádných událostí, postupy zálohování dat, ochrana před viry a počítačovými hackery, systémy řízení přístupu a hlášení o porušení informační bezpečnosti budou tvořit základní kámen našich aktivit. Zranitelnosti a hrozby identifikované v rámci hodnocení rizik budou odstraněny, aby byl zajištěn bezpečný přístup k informacím zákazníků a zaměstnanců.

Dále budou cíle identifikovány jako výsledek hodnocení rizik a budou poskytnuty potřebné zdroje a podmínky k jejich dosažení.

Pro provedení této politiky očekáváme, že naši zaměstnanci stanou podmínky systému řízení bezpečnosti informací způsobem práce. Všichni zaměstnanci a určité třetí strany obdrží příslušné školení k systému řízení bezpečnosti informací.

Dodržování příslušných požadavků na informační bezpečnost a neustálé zlepšování systému řízení bezpečnosti informací bude zajištěno adaptací personálu společnosti a všech příslušných stran do systému.

Naše politika o zabezpečení informací je každoročně přezkoumávána nebo v případě významných změn souvisejících s naší společností, s účastí managementu a vedoucích jednotek, aby byla zajištěna její vhodnost, přesnost a účinnost.

Generální ředitel

ČeštinaČeština